9 juli 2014, om 22:00, bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

In gesprek met Manon Fokke

Aansluitend op de ledenvergadering, gaan we in gesprek met Manon Fokke.
Manon is lid van de Tweede Kamer. Haar belangrijkste onderwerpen en verantwoordelijkheden zijn het decentraal bestuur en bestuurlijke vernieuwing en milieu. Maar zij is ook “gewoon lid” van de TK-fractie van de PvdA en weet dus ook alles van de andere onderwerpen.