16 januari 2014, bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

Steunfractieoverleg commissievergaderingen

In week 4 vinden de commissievergaderingen plaats. Het steunfractieoverleg is gepland om de commissievergaderingen voor te bereiden.