Aftrap campagne verkiezingen Provinciale Staten

5 februari 2019

Op 2 februari jl. organiseerden we in Heerlen de aftrap voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen.
Het was koud maar wel inspirerend!
Wat wens jíj Limburg?