Echt-Susteren sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie!

15 juli 2018

We hebben het ingebracht bij de coalitiebesprekingen: nu gaat ook Echt-Susteren aansluiten bij de Statiegeldalliantie.
Daarmee willen we een sterk signaal afgeven, niet alleen richting hogere overheden, maar vooral ook richting de vervuiler zelf: verpakkingsindustrie.
Zwerfafval moet op zoveel mogelijk manieren worden voorkomen en bestreden. Samen kunnen we ons inzetten voor een duurzame en schone leefomgeving.