14 september 2013

Fractievoorzitter stelt zich opnieuw kandidaat

Vandaag heeft ons raadslid, Marlies Koks, zich voor onze PvdA-afdeling, weer kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De PvdA heeft, als onderdeel van de coalitie, in de afgelopen 4 jaar veel kunnen doen voor onze gemeente en hun inwoners.
De komende jaren wil zij er zorg voor dragen dat de wijzingen in het Rijksbeleid, zo gunstig als mogelijk wordt vertaald naar gemeentelijk beleid. WMO, Jeugdzorg, AWBZ, participatie, werkgelegenheid en ga zo maar door, worden en blijven voor de PvdA zaken van groot belang voor iedereen!