15 april 2015

Ledenraad in Nieuwegein

Op zaterdag 11 april vond de ledenraad plaats in Nieuwegein.
Onze afdeling was er vertegenwoordigd.
Gestart zou worden met de evaluatie van de verkiezingen van Provinciale Staten. Helaas kwam er een ordevoorstel en werd besloten dat dit punt kwam te vervallen; een evaluatie op Gewestniveau was effectiever.

SAM_4693 SAM_4694
De belangrijkste reden van deze bijeenkomst werd een oproep (discussienota) van enkele leden om een radicale koerswijziging. Met alle respect voor de schrijvers van de nota; de boodschap van de aanwezigen was toch wel samen te vatten als: “Stop met onderzoeken, evalueren, conclusies trekken en schrijven. We hebben al veel resoluties. We willen naar buiten en iets doen”! De discussie is al gevoerd en de afspraken rondom de koerswijziging zijn al ingezet en tijdens het congres in januari nog eens bevestigd en aangescherpt.
De motie ‘Niet lullen, maar poetsen’ werd door de aanwezigen én het partijbestuur dan ook overgenomen.

Ook andere belangrijke onderwerpen waren in een motie vastgelegd en werden besproken of waren reeds overgenomen door het Partijbestuur. Een voorbeeld van een positieve en aangenomen motie was wel die van de Jong Socialisten: afschaffing van het minimumjeugdloon, dat bij wet bepaalt dat je als jongere minder betaald krijgt dan iemand die precies hetzelfde werk doet, maar een paar jaar ouder is.