29 oktober 2013

Naar het eerste debat tussen PvdA lijsttrekkerskandidaten Europa

Op zondag 27 oktober woonden 4 mensen van onze afdeling het eerste Limburgse debat bij tussen 3 van de 4 PvdA lijsttrekkerskandidaten. Het ging tussen Bernard Naron, Robbert Baruch en  Zita Schellekens. Paul Tang was afwezig.
De 3 PvdA-lijsttrekkers troffen elkaar in Maastricht, het debat was georganiseerd door de Maastrichtse Jonge Socialisten.
Onderwerpen van discussie: waar ga je je speciaal op richten als je lijsttrekker wordt, visie op jeugdwerkloosheid, toestroom vluchtelingen in Zuid-Europa, schaliegas en duurzaamheid.
Tot slot een vragenronde waarvan velen gebruik maakten.