25 augustus 2013

Rapport Onderwijsinspectie: gemeenten schieten ernstig tekort

Donderdag 22 augustus in de krant:
de meeste gemeenten plegen onvoldoende inzet voor- en vroegschoolse educatie (2,5 tot 6 jarigen). Volgens de Onderwijsinspectie zou het in veel gemeenten ontbreken aan samenhangend beleid.
De PvdA acht een goede taal- en onderwijsbasis noodzakelijk om de volgende onderwijsniveaus met succes te kunnen doorlopen en zodoende later een plek te verwerven op de arbeidsmarkt.
Onze gemeente Echt-Susteren staat helaas genoemd als een van die gemeenten die ‘het slecht doen’. De PvdA vindt dit dus een belangrijk punt dat alle aandacht (en verbetering) verdient en we hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

DDL-20130822-onderwijsachterstand