2 december 2014

Resultaat kortingsaanpassing

Vandaag publiceerde Diederik Samsom bijgevoegd overzicht.
Hij noemde het “rechtvaardige inkomenspolitiek”.

Het schema geeft een overzicht van het verschil op de loonstrookjes tussen 2013 en 2015. Oorzaak is de aanpassing van heffingskorting en arbeidskorting.

Iemand met 20.000 euro inkomen houdt zo 800 extra over. Voor het eerst in 40 jaar tijd zorgt er weer een regering voor een eerlijker inkomensverdeling. Het schema is een ‘gemiddeld beeld’ voor werkenden in Nederland. Nog niet alles is in dit overzicht meegeteld.
Actief op weg dus naar een rechtvaardiger samenleving, hard nodig in crisistijd.