8 november 2015

Rosa-leergang: “ken je netwerk”

Een paar weken geleden is de Rosa-leergang van start gegaan.
Dit jaar wordt deze voor het eerst georganiseerd ín en dóór ons zelf in de eigen provincie. Van onze afdeling doen Lisa en Stef aan deze leergang mee.
Gisteren stond deze in het teken van “ken je PvdA-netwerk”. Er was bezoek en deelname van de député, Peter van Dijk als lid van het landelijk bestuur, een video boodschap van André Postema van de Eerste Kamer, de complete Statenfractie en een viertal leden van het gewestbestuur.

Er kwam een uitnodiging van Eric om een dag met hem mee te lopen en de Statenfractie nodigde iedereen uit om naar het provinciehuis te komen. Daarnaast bood Geert van der Varst (woordvoerder Hans Spekman) aan opeen ander moment een uurtje een mediatraining voor de Rosa leergang deelnemers te organiseren.
Heftige trainingsdag dus…..leerzaam en ook nog gezellig!
20151107_15571520151107_14444420151107_14443620151107_130524