21 maart 2015

Teleurstellende uitslag!

Een stukje tekst uit het bericht van Marleen Bart, de PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer:

“De uitslag van de verkiezingen kwam voor ons niet onverwacht, maar daarom is deze niet minder teleurstellend. Ondanks de regionale verschillen is de dreun in veel van onze provincies groot. Dat is pijnlijk. Bovenal voor onze volksvertegenwoordigers en gedeputeerden die vier jaar lang alles hebben gegeven. Aan hen past een groot woord van dank.
Net als aan al onze campagnevrijwilligers. De afgelopen maanden hebben duizenden vrijwilligers en kandidaten hun beste beentje voorgezet.
Ondanks dat zijn we er onvoldoende in geslaagd om het vertrouwen te herwinnen.

We zullen onverminderd onze schouders zetten onder onze agenda van meer en goed werk, een samenleving waarin we zorgen voor elkaar, een provincie waarin iedereen zich thuis voelt.
In Den Haag gaat het kabinet zijn tweede helft in met een andere opdracht. De tijd van pijnlijke maar noodzakelijke maatregelen laten we langzaam achter ons. De komende jaren laten we zien dat de ingezette hervormingen niet alleen noodzakelijk waren, maar ook voor mensen het gewenste resultaat opleveren. De tijd waarin onze sociale prestaties en ambities vruchten zullen afwerpen breekt aan.
In de partij zullen we uiteraard met elkaar van gedachten wisselen over de voorbije periode, over het teleurstellende verkiezingsresultaat en daar samen lering uit trekken.
De Partij van de Arbeid mag het vertrouwen van de kiezer dan nog onvoldoende hebben herwonnen hebben, het vertrouwen in onze idealen en onze opdracht is onverminderd groot. Op die weg moeten we verder. Voor het herstel van Nederland, voor het herstel van onze prachtige partij.”