1 juli 2013

Uit de raadsvergadering van 27 juni 2013: schooluitval Belgisch onderwijs

De PvdA heeft de aandacht gevraagd voor  een redelijk nieuw ‘fenomeen’.
Veel ouders van onze 12-jarige inwoners kiezen ervoor om hun kids in België naar school te laten gaan. De genoemde redenen zijn vaak het oude en goede vakmanschap en de discipline die daar nog hoog in het vaandel staat. Iedereen mag en kan hier iets van vinden.
Wat de laatste tijd echter vaker voorkomt is dat de betreffende leerlingen de school vroegtijdig willen of moeten verlaten en terugkeren naar Nederland, in ons geval dus naar Echt-Susteren.
Omdat het Belgische onderwijs echter anders in ingericht, blijkt een overstap terug niet mogelijk. Er ontstaat een onderwijsachterstand, de leerplichtambtenaar moet worden ingeschakeld en dan komen we op een terrein waar de gemeente wél verantwoordelijk voor is.

Het is ónze jeugd die het betreft en ofschoon het probleem nog niet heel groot is, wil de PvdA dat het onderwerp de aandacht krijgt die nodig en wellicht noodzakelijk is.