Uitgiftepunt Voedselbank in Echt-Susteren van start!

5 januari 2019

Op 9 januari 2019 krijgt de gemeente Echt-Susteren een uitgiftepunt van de Voedselbank Midden-Limburg.
Het heeft iets langer geduurd dan gepland maar dankzij de aanmelding van een aantal nieuwe vrijwilligers kan het nieuwe uitgiftepunt van start gaan. Het scheelt treinkosten of een stevige fietstoer!

Inwoners die gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank kunnen vanaf dan hun voedselpakket ophalen in Pey op het Chatelainplein 31 in Echt.
De Voedselbank Midden-Limburg is lid van de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het primaire doel is het inzamelen van overschotten en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die hiervoor het meest in aanmerking komen. Daarnaast wil de Voedselbank een bijdrage leveren bij het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers, zodat zij zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

In aanmerking komen inwoners van de gemeente Echt-Susteren die momenteel in een schrijnende positie verkeren en nog geen gebruik maken van de Voedselbank. Via het telefoonnummer van de Voedselbank Midden Limburg (0621840994) kan men meer informatie verkrijgen hierover.