14 september 2014

Week 38: week van de gemeentelijke commissievergaderingen

 

 

Op dinsdag 16 september is de commissie Maatschappij
(voorheen Maatschappelijke Voorzieningen)

Naast de vaste agendapunten staan 2 belangrijke punten op de agenda:
Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgangspuntennotitie participatiewet regio Midden-Limburg

Op woensdag 17 september is de commissie Algemene Zaken

Naast de vaste agendapunten staan 2 belangrijke punten op de agenda:
Beleidsplan politie Limburg 2015-2018
Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2018
   Verder ter bespreking hierbij 2 nota’s:
1. Gezondheidszorg jongeren in beeld; resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord
2. Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord; resultaten uit de Jongerenmonitor 2013