Windmolens?

20 mei 2018

De kwesties omtrent windmolens spelen inmiddels in onze hele provincie.
Recent konden we in de krant lezen over de plannen betreffende windmolens aan de rand van onze gemeente Echt-Susteren. Dit kan betekenen dat er ook directe gevolgen zijn voor de kernen Illikhoven en Baakhoven.
Al eerder hebben wij aandacht gevraagd voor problematiek die kan ontstaan wanneer communicatie wordt belemmerd door gemeentegrenzen, te denken aan de geluidsoverlast als gevolg van het distributiecentrum bij Holtum-Noord.

Onze PvdA gedeputeerde Eric Geurts heeft (voorlopig) deze portefuille sinds kort van zijn voorganger overgenomen. Eric komt voor de statenvergadering van 15 juni met een overzicht van alle plannen in Limburg en de kans op en datum van realisering.
Tijd om werk te maken van de energietransitie, maar wel op een structurele manier met, naast provincale belangen, ook zeker oog voor lokale zaken en de mensen die hinder vinden van de gevolgen.