Armoede

Armoede: niemand kiest ervoor, maar het kan iedereen overkomen. Om verschillende redenen raken mensen in de financiële problemen. Het gevolg is dat ze niet meer volledig deel kunnen uitmaken van de samenleving. Bij mensen in kwetsbare posities (ouderen, jongeren en mensen met een beperking) kan armoede extra hard aankomen. Als gevolg van keuzes van het nieuwe kabinet stijgt de BTW en worden de ziektekosten verhoogd. Velen zullen dit direct voelen in hun beurs.

Alle mensen die iedere dag in (financiële) onzekerheid moeten leven, verdienen onze steun. Wij vinden dat iedereen een waardig bestaan moet kunnen opbouwen.
Wat willen wij?
Lees dit in ons verkiezingsprogramma (onder ‘home’).